Het syndroom van Achenbach

Pijnlijke hematomen op de vingers

Het syndroom van Achenbach is een zeldzame en benigne aandoening, die leidt tot pijn en hematoomvorming in de vingers in afwezigheid van trauma of onderliggende inflammatoire, vasculaire of hematologische pathologie. Vermoedelijk ontstaat het ziektebeeld als gevolg van vasculaire fragiliteit. Tot nu toe is de ontstaanswijze of exacte oorzaak van deze toegenomen vasculaire fragiliteit onverklaard. De volaire zijden van de middel- en wijsvinger zijn het meest frequent aangedaan, in het bijzonder de proximale en middelste falangen. Het is een zelfbeperkende aandoening, die regelmatig een recidiverend karakter heeft en binnen enkele dagen verdwijnt. De diagnose wordt gesteld op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek. Laboratoriumbepalingen zijn niet afwijkend, maar kunnen zinvol zijn om onderliggende inflammatoire of hematologische pathologie uit te sluiten. Het ziektebeeld is niet geassocieerd met morbiditeit of mortaliteit en behoeft gezien het benigne beloop en de goede prognose geen behandeling. Het herkennen van het syndroom van Achenbach kan onnodige verwijzingen en invasieve onderzoeken voorkomen en tevens onrust bij patiënten beperken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren