Het risico op diepe veneuze trombose bij obesitas

Door op 17-12-2018

Obesitas vormt wereldwijd een groot probleem en zorgt onder andere voor een verhoogd risico op het krijgen van een diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie. Dit risico is drie tot vijf keer verhoogd bij een BMI boven de 25, vergeleken met een BMI onder de 25. Andere risicofactoren voor DVT die vaak meespelen bij obesitas zijn diabetes mellitus en verminderde mobiliteit. De pathofysiologie van DVT wordt bij obesitas aangestuurd door de hypercoagulante staat als gevolg van een toegenomen productie van stollingsfactoren, plaatjesactivatie en een afgenomen fibrinolyse.Daarnaast speelt in wisselende mate endotheelschade en veneuze stase mee in het ontstaan van DVT. Bij obesitas is ook de kans op een posttrombotisch syndroom en een recidief DVT verhoogd. Patiënten met een gewicht boven de 120 kg worden vaak nog behandeld met vitamine K-antagonisten, maar mogelijk zijn DOAC’s in deze groep een veilig alternatief. De duur van de behandeling wordt bepaald afhankelijk van uitlokkende factoren, multimorbiditeit en voorkeur van de patiënt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Zwennis, K.M.
Sijpkens, Y.W.J. ,
Thema Casus Vasculair
Publicatie 17 december 2018
Editie FocusVasculair - Jaargang 3 - editie 4 - Editie 4, 2018