Het myocardinfarct

 • 00Klinische presentatie en diagnostiek
 • 01Het ST-elevatiemyocardinfarct
 • 02Behandeling
 • 03Complicaties
 • 04Het non ST-elevatie acuut coronair syndroom
 • 05Nabehandeling en prognose
 • 06Conclusie
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Het acuut myocardinfarct wordt onderscheiden in het ST-elevatiemyocardinfarct en het non-ST-elevatiemyocardinfarct. Samen met instabiele angina pectoris valt dit onder het acuut coronair syndroom.  De belangrijkste pijlers voor de diagnostiek van patiënten met pijn op de borst zijn de anamnese en het rust ECG. Dit is afdoende om de diagnose STEMI aan te tonen of uit te sluiten en heeft consequenties voor de snelheid waarmee patiënten behandeld moeten worden. Als er op het ECG geen tekenen van transmurale ischemie zijn, moet op basis van de anamnese onderscheid gemaakt worden tussen stabiel coronarialijden en het NSTE-ACS. Binnen de groep van het NSTE-ACS bepalen de cardiale markers uiteindelijk de diagnose: instabiele angina pectoris of NSTEMI. De behandeling van het NSTE-ACS wordt gestuurd door risicostratificatie en de bevindingen bij de vervolgonderzoeken. Aanwezig obstructief coronarialijden wordt behandeld met PCI of CABG. Na het doormaken van een myocardinfarct worden patiënten levenslang behandeld met acetylsalicylzuur en gedurende één jaar met een P2Y12-remmer. Bovendien wordt gestart met een statine, bètablokker en een ACE-remmer. Voor de prognose op lange termijn is ook de behandeling van de cardiovasculaire risicofactoren van belang.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Everaars, H.
Waard, G.A. de
Royen, N. van
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 8 juni 2016
Editie FocusVasculair - Jaargang 1 - editie - Editie 2, 2016

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kent u de verschillende typen acuut myocardinfarct;
 • begrijpt u de pathofysiologie van de verschillende typen acuut myocardinfarct;
 • kent u de klinische presentatie, risicostratificatie en behandeling van het acuut myocardinfarct;
 • hebt u kennisgenomen van de elektrocardiografische afwijkingen passend bij acute ischemie.