Het hypothenar hammer syndrome (HHS)

Een zeldzame oorzaak van ischemie van de hand

Het hypothenar hammer syndrome (HHS) is een zeldzame oorzaak van ischemie van de vingers en komt overwegend voor bij mannen van middelbare leeftijd. Het ontstaat door herhaaldelijk werk- en hobbygerelateerd (stomp) trauma aan de hypothenar, waarbij schade aan de intima van de a. ulnaris leidt tot vaatspasme en trombusvorming. In enkele gevallen kan ook een aneurysma ontstaan. De diagnose wordt gesteld op basis van een specifieke beroepsanamnese en angiografisch bewijs van een trombus of aneurysma ter hoogte van de a. ulnaris. De behandeling is afhankelijk van de ernst van de klachten, maar in de eerste plaats conservatief en medicamenteus. Pas bij ernstige gevallen van ischemie kan chirurgisch ingrijpen geïndiceerd zijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren