Het gebruik van idarucizumab bij een gastro-intestinale bloeding

Door op 19-12-2019

Dabigatran etexilaat behoort tot de direct werkende orale anticoagulantia die, in tegenstelling tot de vitamine K-antagonisten, in principe geen laboratoriumcontrole nodig hebben. In sommige situaties kan laboratoriumonderzoek toch wenselijk zijn. Op dit moment zijn er nog geen goede testen voor handen; conventionele stollingstesten tonen geen bruikbare dosis-responscurve en er is variatie tussen de verschillende assays. De verdunde trombinetijd met een dabigatrankalibrator geeft wel een goede dosisresponscurve, maar de relatie tot kliniek is nog onvoldoende aangetoond. Rotatie tromboelastometrie (ROTEM®-)analyse is een snelle volbloedanalyse die kan helpen bij het bepalen van antistollingseffecten. De bruikbaarheid vooral in de lage concentraties DOAC’s moet nog duidelijk worden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Gulpen, A.J.W.
Olie, R.,
Cate, H. ten,
Thema Farmacotherapie
Publicatie 19 december 2019
Editie FocusVasculair - Jaargang 4 - editie 4 - Editie 4, 2019