Het feochromocytoom

Zeldzame maar gevaarlijke vorm van secundaire hypertensie

 • 00Inleiding
 • 01Epidemiologie
 • 02Klinisch beeld
 • 03Indicaties voor diagnostiek
 • 04Differentiële diagnose
 • 05Diagnostiek
 • 06Behandeling
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Feochromocytomen en extra-adrenale paragangliomen zijn zeldzame neuro-endocriene tumoren die catecholaminen produceren. Een tijdige diagnose is essentieel, omdat de verhoogde afgifte van catecholaminen kan leiden tot hypertensie en potentieel lethale cardiovasculaire complicaties. De diagnose wordt gesteld door meting van metanefrines, de metabolieten van noradrenaline en adrenaline, eventueel aangevuld met 3-methoxytyramine, een metaboliet van dopamine. Deze kunnen in zowel bloedplasma als 24-uursurine bepaald worden. Belangrijk is dat fout-positieve uitslagen door zowel verhoogde sympathicusactivatie als verstorende medicatie kunnen optreden. Na een biochemische diagnose vindt lokaliserend onderzoek plaats door middel van CT of MRI en eventueel aanvullende nucleaire beeldvorming. De hoeksteen van de behandeling is tumorresectie na zorgvuldige blokkade van alfa- en bèta-adrenerge receptoren. Ten minste een derde van de patiënten heeft een onderliggend genetisch syndroom. In 15% van de gevallen ontstaan er metastasen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Timmers, H.J.L.M.
Wilbrink, F.J.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 20 maart 2019
Editie FocusVasculair - Jaargang 4 - editie 1 - Editie 1, 2019

Leerdoelen

 • Feochromocytomen/paragangliomen zijn zeldzame neuro-endocriene tumoren, die door overproductie van catecholaminen gepaard kunnen gaan met aanzienlijke cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit.
 • De prevalentie bij volwassen patiënten met hypertensie bedraagt 0,2-0,6%, bij kinderen 1,7%.
 • De biochemische diagnose kan worden gesteld op basis van vrije plasmametanefrines of gefractioneerde metanefrines in 24-uursurine. Door verhoogde sympathicusactiviteit of verstorende medicatie kan een fout-positieve testuitslag ontstaan.
 • Beeldvormend onderzoek dient pas plaats te vinden wanneer de biochemische diagnose vaststaat.
 • Chirurgische resectie van het feochromocytoom na zorgvuldige alfa- en bèta-adrenerge blokkade is de hoeksteen van de behandeling. Deze dient plaats te vinden in een expertisecentrum.
 • Ten minste een derde van de patiënten met een feochromocytoom heeft een onderliggend genetisch syndroom en 15% ontwikkelt metastasen.