Het cardiovasculaire geneticateam

Door op 07-12-2016

De cardiovasculaire geneticapolikliniek in het Erasmus MC is gericht op patiënten met (vermoeden op) erfelijke vormen van harten vaatziekten met een focus op erfelijke dyslipidemie. De polikliniek is erkend als NFU- (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) expertisecentrum voor zeldzame lipidenstoornissen en als LEEFH- (Landelijk Expertisecentrum Erfelijkheidsonderzoek Familiaire Hart- en
vaatziekten) centrum. Het cardiovasculaire geneticateam bestaat naast een internist vasculaire geneeskunde, een verpleegkundig specialist en een diëtiste, uit verpleegkundigen gespecialiseerd in familieonderzoek. Als er aanwijzingen bestaan dat er bij een patiënt een erfelijke oorzaak aanwezig is voor hart- en vaatzieken of dyslipidemie, wordt familieonderzoek en eventueel DNA-onderzoek aangeboden. Patiënten  worden zoveel mogelijk in familieverband gezien en behandeld.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren