Herkennen en behandelen van een hypertensief spoedgeval

 • 00Inleiding
 • 01Hypertensieve spoedgevallen: indeling en definities
 • 02Acute hypertensieve schade
 • 03Diagnostiek
 • 04Behandeling hypertensieve spoedgevallen
 • 05Prognose
 • 06Conclusie
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Een sterk verhoogde bloeddruk komt vaak voor en kan naast een al langer bestaande ongecontroleerde hypertensie ook het gevolg zijn van angst, stress of pijn. In sommige gevallen is de bloeddruk zo sterk verhoogd dat er acute hypertensie-gemedieerde orgaanschade optreedt of is hypertensie bijdragend aan progressie van reeds ontstane hypertensieve schade. In een dergelijke situatie is sprake van een hypertensief spoedgeval. Van alle patiënten die zich presenteren op de Spoedeisende Hulp is bij ongeveer 1 : 800 sprake van een hypertensief spoedgeval. Spoedonderzoek naar orgaanschade is geïndiceerd bij: 1) een systolische en diastolische bloeddruk > 200/120 mmHg of een recent gedocumenteerde sterke bloeddrukstijging, in combinatie met klachten van hoofdpijn, visusstoornissen, misselijkheid en/of braken; 2) hypertensie in combinatie met acute neurologische symptomen of cardiopulmonale klachten. De aanwezigheid van acute orgaanschade maakt dat de bloeddruk acuut, maar gecontroleerd, moet worden verlaagd bij voorkeur op een bewaakte afdeling en met intraveneuze middelen. Het aangedane orgaan is bepalend voor welke (intraveneuze) medicatie gebruikt moet worden om de bloeddruk te verlagen, hoe snel dat moet gebeuren en wat de streefwaarde moet zijn. Patiënten die zich presenteren zonder acute orgaanschade kunnen meestal ontslagen worden na een korte periode van observatie en, indien wenselijk, behandeld worden met orale medicatie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Born, B.J.H. van den
Doormaal, F.F. van
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 maart 2023
Editie FocusVasculair - Jaargang 8 - editie 1 - Editie 1, 2023

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kent u het klinische spectrum van hypertensieve spoedgevallen;
 • weet u hoe u hypertensieve spoedgevallen moet triëren;
 • kent u het verschil tussen acute en chronische hypertensieve schade;
 • weet u hoe een hypertensief spoedgeval met retinopathie ontstaat;
 • kent u de behandelprincipes van een hypertensief spoedgeval.