Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen door de jaren heen

Verleden, heden en toekomst vanuit translationeel perspectief

 • 00Inleiding
 • 01Verschillen in de atherosclerotische plaque tussen vrouwen en mannen
 • 02Verschillen tussen vrouwen en mannen in de hedendaagse klinische praktijk
 • 03Man-vrouwverschillen en consequenties voor de behandeling
 • 04Toekomstvisie voor het onderzoek
 • 05Conclusie
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

De Hartstichting waarschuwde in de jaren zeventig al dat het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen in de toekomst zou oplopen door gebrek aan ontspanning, vrije tijd en lichaamsbeweging. Mede dankzij de toenemende bekendheid van vrouwspecifieke risicofactoren is de aandacht voor dit onderwerp afgelopen jaren gegroeid. In dit artikel wordt de historische tijdlijn geschetst van specifiek onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen vanuit een translationeel perspectief: van laboratoriumonderzoek naar patiënt. Ook wordt beschreven in welke opzichten hart- en vaatziekten verschillen tussen vrouwen en mannen, evenals de enorme stappen die de afgelopen jaren zijn gezet in het onderzoek naar hormonen en genetische oorzaken. Ten slotte is er een blik op de toekomst en hoe we beter kunnen begrijpen op welke wijze verschillen tussen vrouwen en mannen een rol spelen bij het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Groepenhoff, F.
van Ommen, A.M.L.N.
den Ruijter, H.M.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 29 maart 2021
Editie FocusVasculair - Jaargang 6 - editie 1 - Editie 1, 2021

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op het gebied van man-vrouwverschillen bij hart- en vaatziekten en hoe deze hebben geleid tot bewustwording;
 • kent u het belang van onderzoek naar hart- en vaatziekten bij zowel vrouwen als mannen;
 • kent u de belangrijkste aspecten van atherosclerose en in welke opzichten dit verschilt tussen mannen en vrouwen;
 • kent u een aantal ziektebeelden die duidelijke verschillen laten zien tussen mannen en vrouwen en weet u in hoeverre de oorzaken van deze verschillen bekend zijn;
 • weet u welke hiaten er nog zijn in de kennis over de invloed van sekse op hart- en vaatziekten en welk onderzoek nodig is om deze hiaten te minimaliseren.