Fijnstof: onzichtbaar met onverwachte cardiovasculaire schade

Door op 06-06-2019

Door luchtverontreiniging veroorzaakte ziekte heeft een belangrijk aandeel in de hedendaagse sterftecijfers, zelfs vergelijkbaar met roken. Het gaat zeker niet alleen om sterfte door longkanker maar ook om cardiovasculaire mortaliteit. Daarnaast draagt luchtverontreiniging bij aan het ontstaan van velerlei aandoeningen, zoals COPD, eczeem en diabetes. Zowel buitens- als binnenshuis ingeademde lucht is vaak onzichtbaar verontreinigd met fijnstof, stikstofdioxide en ozon. Vooral de langdurige expositie aan ultrafijne koolstofdeeltjes kan in het lichaam chronische inflammatie veroorzaken. Vergaande maatregelen zijn nodig om ziekte en sterfte als gevolg van luchtverontreiniging terug te dringen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Berendsen, H.H.
Thema Opinie
Publicatie 6 juni 2019
Editie FocusVasculair - Jaargang 4 - editie 2 - Editie 2, 2019