Fibromusculaire dysplasie en hypertensie

Door op 20-03-2019
 • 00Introductie 
 • 01Epidemiologie
 • 02Etiologie
 • 03Multifocale FMD en de effecten op de nier
 • 04Mechanismen leidend tot hypertensie
 • 05Beeldvormend onderzoek
 • 06Behandeling
 • 07Conclusie
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Fibromusculaire dysplasie (FMD) is een heterogene groep van non-inflammatoire, non-atherosclerotische aandoeningen van de vaatwand die kunnen leiden tot stenosering, dissectie en/of aneurysmavorming van vrijwel alle middelgrote arteriën. Bij de meerderheid van de patiënten worden vaatafwijkingen gezien in meer dan één vaatbed. Hoewel dikwijls wordt gedacht dat FMD zeldzaam is, lijkt meer sprake van een aandoening die in de klinische praktijk vaak over het hoofd wordt gezien. Kennis van de klinische presentatie en gericht beeldvormend onderzoek kunnen helpen patiënten tijdig op te sporen. Hoewel het mechanisme onbekend is, kan FMD in de nierarterie aanleiding geven tot ontwikkeling van hypertensie op jonge leeftijd. Behandeling door middel van ballonangioplastiek leidt bij een substantieel deel van deze patiënten tot normalisatie van de bloeddruk. Daarnaast kan door vroege opsporing worden voorkomen dat ernstige complicaties door aneurysmata ontstaan. Bovendien kan vaak een verklaring worden gegeven voor diverse klachten die geassocieerd zijn met FMD.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Twist, D.J.L. van
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 20 maart 2019
Editie FocusVasculair - Jaargang 4 - editie 1 - Editie 1, 2019

Leerdoelen

 • FMD is een regelmatig voorkomende vaatwandaandoening, die kan leiden tot stenose, dissectie of aneurysmavorming.
 • FMD kan gepaard gaan met diverse systemische vaatafwijkingen met een scala aan klinische symptomen.
 • Kennis van de verscheidenheid in ziektepresentatie is essentieel om FMD te kunnen herkennen.
 • Digitale subtractieangiografie is het meest sensitieve beeldvormend onderzoek voor het vaststellen van FMD.
 • Bepaling van de renineconcentratie heeft geen plaats in de diagnostiek naar FMD.
 • Bij multifocale FMD zijn het effect op de nier en mechanismen die leiden tot hypertensie substantieel anders dan bij atherosclerotische nierarteriestenose.
 • Ballonangioplastiek van de nierarterie kan hypertensie door FMD genezen.