Endovasculaire barorefl ex amplifi catie voor de behandeling van hypertensie

Door op 16-07-2018

Therapieresistente hypertensie (TRH) is een belangrijk klinisch probleem met behoefte aan aanvullende behandelingen naast leefstijlaanpassingen en medicamenteuze behandeling. De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar ‘device-based’ behandeling van TRH, zoals renale denervatie, maar vooralsnog heeft dat geen bewezen effectieve behandeling opgeleverd. Het stimuleren van de baroreflex door middel van endovasculaire baroreflex amplificatie (EBA) door een implantaat in de sinus caroticus is een geheel nieuwe, potentieel interessante manier om de bloeddruk te verlagen. In de CALM FIM_EUR-studie, een ‘first-in-human’ studie, werd bij 30 patiënten met TRH aangetoond dat EBA een substantiele verlaging van de bloeddruk geeft met een acceptabel veiligheidsprofiel. Naast de gemiddeld forse daling in bloeddruk was de reductie in gebruik van bloeddrukverlagers opvallend. Twee belangrijke gerandomiseerde, dubbelblinde, sham-gecontroleerde studies zijn opgestart om de veiligheid en effectiviteit van EBA verder te onderzoeken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Spiering, W.
Thema Topartikel
Publicatie 16 juli 2018
Editie FocusVasculair - Jaargang 3 - editie 2 - Editie 2, 2018