Een kwetsbare plaque in de arteria carotis interna

Door op 17-09-2019
 • 00Inleiding
 • 01Carotisstenose
 • 02De kwetsbare plaque
 • 03Verhoogd recidief risico
 • 04Carotid Artery Risk-score (CAR-score)
 • 05Inflammatoire reactie in de vaatwand
 • 06Diagnostische technieken gericht op inflammatie
 • 07Conclusie
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Een stenose van de arteria carotis interna komt voor bij ongeveer 15% van de patiënten met een TIA of een herseninfarct. Op basis van de stenosegraad wordt beslist of een patiënt in aanmerking komt voor een carotisendarteriëctomie (CEA), of dat deze met optimale medicamenteuze therapie (OMT) alleen behandeld kan worden. Kenmerken van de plaque zelf wegen nog niet mee in deze beslissing. Vanuit de cardiologie deed eind jaren tachtig van de vorige eeuw het concept van de kwetsbare plaque zijn intrede. Hierbij geven specifieke plaquekarakteristieken een verhoogd risico op een nieuw cardiovasculair event. Bij een carotisplaque zijn deze karakteristieken goed met MRI weer te geven. Bij patiënten met een TIA of herseninfarct wordt hiervan alleen nog in studieverband gebruikgemaakt om te bepalen of deze plaquekarakteristieken ook de uitkomst van de behandeling (CEA of alleen OMT) voorspellen. Ook doen dynamic contrast enhanced MRI-technieken hun intrede om de inflammatoire activiteit van de plaque beter te onderzoeken. Of dit een rol speelt in het recidief risico van patiënten is nog niet bekend.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Velzen, T.J. van
Nederkoorn, P.J.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 17 september 2019
Editie FocusVasculair - Jaargang 4 - editie 3 - Editie 3, 2019

Leerdoelen

 • Een TIA of herseninfarct wordt in ongeveer 15% van de gevallen veroorzaakt door een stenose of een plaque in de a. carotis interna.
 • Kenmerken van de kwetsbare plaque van de arteria carotis interna, zoals een hematoom, verhogen het (recidief) risico op een beroerte.
 • Nieuwe MRI-technieken en ideeën over de rol van inflammatie kunnen in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen in het voorspellen wie er een recidief beroerte krijgt.