Digoxine: farmacologie en toxicologie

Door op 29-03-2021

Digoxine bestaat al meer dan 200 jaar en wordt nog met regelmaat voorgeschreven voor atriumfibrilleren. Digoxine vertraagt de sinusen AV-knoop via stimulatie van de n. vagus en heeft een beperkt inotroop effect via remming van het enzym Na-K-ATPase. Elektrolytstoornissen kunnen de werking beïnvloeden, waarbij vooral een hypokaliëmie de werking van digoxine versterkt. De therapeutische breedte is smal en kan worden verstoord door interactie met onder andere diuretica en calciumantagonisten. Een te hoge digoxinespiegel kan leiden tot een digitalisintoxicatie, die gepaard gaat met aspecifieke symptomen, maar kan ook leiden tot levensbedreigende ritmestoornissen. Het is daarom belangrijk het farmacologische profiel van digoxine te kennen en de verschijnselen van een digitalisintoxicatie te herkennen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Rees, J.B. van
Thema Farmacotherapie
Publicatie 29 maart 2021
Editie FocusVasculair - Jaargang 6 - editie 1 - Editie 1, 2021