Diepveneuze trombose vanwege compressie door een aorta-iliacaal aneurysma

Preoperatieve plaatsing van een venacava-inferiorfilter ter preventie van trombo-embolische complicaties bij iliofemorale trombose

Plaatsing van een venacava-inferior(VCI-)filter bij veneuze trombo-embolieën (VTE) is (in Nederland) een vrij zeldzaam toegepaste techniek, gereserveerd voor specifieke situaties. Dit artikel beschrijft een casus van een iliofemorale diepveneuze trombose veroorzaakt door aneurysmatisch arterieel vaatlijden. Daarbij is plaatsing van een VCI-filter toegepast, nadat standaardbehandeling (medicamenteus) onvoldoende effectief was gebleken en het risico op trombo-embolische complicaties als hoog werd ingeschat. Ook wordt een overzicht gepresenteerd van de geschiedenis van VCI-interruptie en huidige toepassing hiervan (waaronder de indicaties, complicaties en effectiviteit).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren