Diepe veneuze trombose bij het syndroom van Behçet

Door op 25-09-2020

Het syndroom van Behçet (BS) is een systemische vasculitis met een uiteenlopende klinische presentatie. De klassieke trias bestaat uit orogenitale ulcera en een (bilaterale) uveitis posterior. Daarnaast kunnen echter veel verschillende symptomen voorkomen, waaronder vaatproblematiek. Een diepe veneuze trombose (DVT) komt het vaakst voor en kan recidiveren. Een DVT bij het syndroom van Behçet verschilt van een 'gewone' DVT door een andere etiologie. Een DVT bij BS lijkt vooral het gevolg van (vaatwand)inflammatie. Er zijn onvoldoende aanwijzingen voor een onderliggende stollingsstoornis en er treedt zelden of nooit embolievorming op, wel kunnen er lokaal ook in de longen stolsels ontstaan. Immuunsuppressiva zijn de belangrijkste pijler in de behandeling. Over de noodzaak van anticoagulantia bestaat geen consensus, mogelijk verlagen ze de kans op een posttrombotisch syndroom.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kerstens, F.G.
Turkstra, F.
Thema Casus Vasculair
Publicatie 25 september 2020
Editie FocusVasculair - Jaargang 5 - editie 3 - Editie 3, 2020