Diabetische voetzorg: informeer, organiseer en motiveer!

Door op 01-06-2017
  • 00Inleiding
  • 01Pathogenese
  • 02Organisatie van zorg
  • 03Conclusie
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

Het ontstaan van de diabetische voet is complex en stoelt op meerdere pathofysiologische processen. Met name neuropathie, perifeer vaatlijden en biomechanische factoren zijn verantwoordelijk voor het veroorzaken van een diabetisch voet. De presentatie is daardoor divers en niet altijd eenduidig.
Voor optimale zorg dienen de verschillende individuele zorgverleners hun vakkennis op peil te houden en te weten waar ieders specifieke verantwoordelijkheid ligt. Het opstellen en handhaven van een helder verwijs- en behandelprotocol is hierbij cruciaal. Een tijdig ingezette gecentreerde aanpak door een multidisciplinair voetenteam maakt vaak het verschil in uitkomst. Elk team heeft een aanjager en saamhorigheid nodig om goed te functioneren. Om deze idealen in de praktijk te brengen kan gewerkt worden met het volgende motto: 'informeer, organiseer en motiveer!'

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Houtem, W.H. van
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 juni 2017
Editie FocusVasculair - Jaargang 2 - editie 2 - Editie 2, 2017

Leerdoelen

  • De pathogenese en het klinisch beeld van de diabetische voet worden bepaald door een samenspel van neurologische, vasculaire en biomechanische factoren.
  • Een adequate anamnese, zorgvuldig lichamelijk onderzoek en gerichte aanvullende diagnostiek zijn nodig voor een heldere diagnose en daarmee voor het vervolgbeleid.
  • Een tijdig gestarte gecentreerde multidisciplinaire aanpak is nodig voor een optimaal resultaat.
  • Het belangrijkste in de organisatie van de diabetische voetzorg is een helder protocol, waarin is gedefinieerd wie verantwoordelijk is voor de verschillende aspecten van de voetzorg.
  • Duidelijke intramurale en transmurale afspraken staan aan de basis van de ketenzorg voor de voeten van mensen met diabetes.