Diabetes mellitus geïnduceerd door alpelisib

Door op 10-03-2022

Alpelisib is een nieuwe behandeling voor borstkankerpatiënten met gevorderde en gemetastaseerde hormoonreceptor-positieve (ER+)- en humane epidermale groeifactorreceptor-negatieve (HER-)ziekte met een PIK3CA-mutatie. Het is een specifieke remmer van het fosfatidylinositol-3-kinase α (PI3Kα), dat een belangrijke rol speelt bij zowel celgroei en -proliferatie als bij het metabolisme van glucose en lipiden. De belangrijkste bijwerking van alpelisib is hyperglykemie door het induceren van insulineresistentie. Alpelisib-geïnduceerde hyperglykemie lijkt dan ook het meest op diabetes mellitus type 2, maar ook een levensbedreigende diabetische ketoacidose kan voorkomen. Behandeling met antidiabetica, die de insulinegevoeligheid verhogen, zoals metformine, heeft de voorkeur. Heeft dit echter onvoldoende effect dan is behandeling met insuline aangewezen. Hierbij is het van belang te realiseren dat de diabetes vrijwel direct in remissie gaat als de behandeling met alpelisib wordt gestaakt. De antidiabetica moeten op dat moment ook direct gestaakt worden om hypoglykemie te voorkomen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Valke, L.L.F.G.
Leentjes, J.
Thema Casus Vasculair
Publicatie 10 maart 2022
Editie FocusVasculair - Jaargang 7 - editie 1 - Editie 1, 2022