DEFUSE 3 - bevestiging effectiviteit late intra-arteriële therapie voor het herseninfarct

Toegevoegde waarde voor de klinische praktijk

DEFUSE 3 bevestigt de bevindingen van DAWN, dat een deel van de patiënten met een herseninfarct in het ‘late’ tijdvenster veilig en effectief behandeld kan worden door middel van intra-arteriële therapie. DEFUSE 3 hanteerde daarbij bredere inclusiecriteria dan DAWN. De uiteindelijk gerandomiseerde patiëntenpopulatie in beide trials was echter vergelijkbaar. Ondanks deze veelbelovende resultaten blijft generaliseerbaarheid in de kliniek beperkt, omdat de resultaten van toepassing zijn op een minderheid van de patiënten die zich presenteren in het ‘late’ tijdvenster. MR CLEAN-LATE onderzoekt of IAT veilig en effectief is in het late tijdvenster, op basis van een bredere, pragmatische selectie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren