De rol van plasmaferese in ANCA-geassocieerde vasculitis

ANCA-geassocieerde vasculitis (AAV) is een necrotiserende kleinevatenvasculitis. Bij de inductiebehandeling van AAV met orgaanbetrokkenheid kan behalve een behandeling met steroïden en immuunsuppressie (cyclofosfamide en/of rituximab) een behandeling met plasmaferese worden overwogen. Volgens de huidige richtlijn is er bij patiënten met acute nierinsufficiëntie en alveolaire longbloedingen een indicatie voor behandeling met plasmaferese. De rol hiervan is echter niet eenduidig in de huidige literatuur. In de nieuwe PEXIVAS-(Plasma Exchange and Glucocorticoids in Severe ANCA-Associated Vasculitis) studie blijkt behandeling met plasmaferese, in tegenstelling tot eerdere studies, geen voordeel te hebben wat betreft de progressie naar eindstadiumnierfalen of ten aanzien van mortaliteit. De verwachting is dat, op basis van deze recente studie, de huidige richtlijnen voor de behandeling van AAV zullen veranderen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren