De kwetsbare oudere patiënt met atriumfibrilleren

Over screening, behandeling en risico’s

Door op 21-09-2021
 • 00Afwegen van risico op beroerte en ernstige bloedingen
 • 01Bij toeval gevonden atriumfibrilleren, en wat daarna?
 • 02Atriumfibrilleren en kwetsbaarheid
 • 03Afwegingen bij kiezen van de anticoagulantia
 • 04Multidisciplinaire behandeling van atriumfibrilleren
 • 05Conclusie
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Naar verwachting zal het aantal mensen dat atriumfibrilleren heeft de komende jaren sterk toenemen. Veel van deze patiënten zijn ouder dan 75 jaar en een substantieel deel van hen is kwetsbaar. Hierdoor kan de druk op de zorg sterk toenemen, deels door het optreden van herseninfarcten, maar ook als gevolg van opnames voor symptomatisch atriumfibrilleren en geassocieerde morbiditeit zoals hartfalen. Dit brengt verschillende uitdagingen met zich mee voor alle betrokkenen, zoals huisartsen, cardiologen, klinisch geriaters en internisten, maar ook voor patiënten zelf en hun naasten. Voor een effectieve beroertepreventie is zowel vroege diagnostiek als goede behandeling van groot belang. Voor kwetsbare patiënten kan dat uitdagend zijn, onder andere vanwege polyfarmacie en het risico op interacties, en voor sommige patiënten vanwege een slechte mobiliteit met een hoog risico op vallen. In dit artikel bespreken we handvatten voor de diagnostiek en behandeling van atriumfibrilleren voor de kwetsbare oudere patiënt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Zwart, L.A.R.
Jansen, R.W.M.M.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 21 september 2021
Editie FocusVasculair - Jaargang 6 - editie 3 - Editie 3, 2021

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kent u de risicofactoren voor en de risico’s van atriumfibrilleren bij kwetsbare ouderen;
 • kunt u de voor- en nadelen van verschillende anticoagulantia tegen elkaar afwegen en weet u met welke factoren u rekening houdt bij de dosering;
 • heeft u kennisgenomen van de mogelijkheden om screening op atriumfibrilleren te integreren in uw dagelijkse praktijk;
 • hebt u handvatten om te bepalen wie aan de multidisciplinaire behandeling van atriumfibrilleren zou kunnen deelnemen.