De ‘hartschool’ in Zoetermeer

Door op 17-12-2018

De ‘hartschool’ in het gezondheidscentrum Therapeuticum Aurum te Zoetermeer is bedoeld voor mensen met een hart- of vaatziekte, of een duidelijk verhoogd risico daarop, én hun eventuele partners. Er vindt een ontmoeting met jezelf plaats en met lotgenoten om meer inzicht te krijgen in de eigen gezondheid en te ontdekken hoe je de eigen regie in handen kunt nemen. Dit kan leiden tot een duurzame verandering van leefstijl en daarmee het bevorderen van primaire dan wel secundaire preventie. Door middel van gezamenlijk gezond koken, dineren, beweging, kunst, muziek en groepseducatie wordt een interactieve weg van negen bijeenkomsten doorlopen. Er wordt gebruikgemaakt van kennis, ervaring en methodieken uit de reguliere en de antroposofische geneeskunde, aansluitend bij de zes domeinen van Positieve Gezondheid. De hartschool vindt deze herfst voor de vijfde maal plaats. Het aantal deelnemers is gemiddeld twaalf tot veertien. In de evaluatie tonen de deelnemers een hoge tevredenheid over deze bijeenkomsten en geven meestal een duurzame motivatie aan om hun leefstijlverandering voort te zetten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Ephraïm, M.P.
Thema Interdisciplinaire vasculaire zorg
Publicatie 17 december 2018
Editie FocusVasculair - Jaargang 3 - editie 4 - Editie 4, 2018