De hartfalenpolikliniek in de keten

Door op 19-03-2020

Hartfalen is een complexe chronische aandoening met een hoge ziektelast, een grillig onzeker beloop en een slechte prognose. Het komt frequent voor en de prevalentie neemt toe met de leeftijd. Comorbiditeit is vaak aanwezig zoals diabetes mellitus, COPD, maligniteit, artrose, jicht, cerebrale ischemische events en nierinsufficiëntie. De behandeling van hartfalen kan door de comorbiditeit complex zijn. Een goede samenwerking tussen de huisarts, niet-cardiologische disciplines en de hartfalenpolikliniek is daarom essentieel. De hartfalenpolikliniek van het Radboudumc heeft een gespecialiseerd team dat patiënten met chronisch hartfalen begeleidt en als een spin in het web de regie voert over de behandeling. In aanvulling hierop zijn sinds enkele jaren landelijke en regionale transmurale afspraken gemaakt die steeds beter lopen. De follow-up van hartfalenpatiënten is conform regionale (Nijmegen-Boxmeer) en landelijke transmurale hartfalenzorg. De regio Nijmegen-Boxmeer heeft als speerpunten de thuisbehandeling van kwetsbare ouderen met hartfalen en de palliatieve zorg bij hartfalen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren