De cardiaal belaste zwangere (zie toelichting)

Door op 29-03-2021
 • 00Inleiding
 • 01Fysiologie van de zwangerschap: cardiovasculaire veranderingen
 • 02Fysiologie van de bevalling
 • 03Risicoclassificatie
 • 04Bevalling
 • 05Post-partumobservatie
 • 06Antistolling
 • 07Cardiale medicatie tijdens de zwangerschap
 • 08Conclusie
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

Zwangerschap bij patiënten met een cardiale aandoening komt steeds vaker voor. Afhankelijk van de modified WHO (mWHO-)risicogroep waarin deze patiënten vallen, kunnen controles en bevalling in de tweede lijn plaatsvinden of zijn controle en bevalling in een derdelijnscentrum of in een expertisecentrum voor zwangeren met een cardiale aandoening aangewezen. Tijdens de bevalling reduceert epidurale pijnstilling de cardiale belasting als gevolg van stress en pijn tijdens de weeën. In combinatie met een hoge vacuümextractie wordt de intrathoracale drukverhoging als gevolg van persen en inspanning van patiënten tijdens de actieve fase van de uitdrijving beperkt. In de literatuur wordt voor cardiaal belaste zwangeren geen voordeel beschreven van een electieve sectio, met uitzondering van zwangeren met ernstige aortapathologie, ernstige pulmonale hypertensie en patiënten die in partu komen terwijl ze orale anticoagulantia gebruiken. De afwegingen voor het beleid rondom antistolling en cardiale medicatie en voor een vaginale bevalling dan wel sectio, het management tijdens de bevalling en de observatie post partum, moeten in multidisciplinair verband worden gemaakt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs van der Marel, C.D.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 29 maart 2021
Editie FocusVasculair - Jaargang 6 - editie 1 - Editie 1, 2021

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • bent u in staat een risico-inschatting te maken wat betreft de zwangerschap en bevalling van een zwangere met een cardiale aandoening volgens de gemodificeerde WHO-classificatie (mWHO);
 • bent u op de hoogte van de fysiologie van zwangerschap en bevalling en kunt u de cardiale risicomomenten benoemen en weet u hoe u hiermee dient om te gaan;
 • heeft u kennis over het stoppen en continueren van cardiale medicatie tijdens de zwangerschap;
 • bent u in staat een afweging te maken over het tijdelijk stoppen en het continueren van antistolling tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling.