Collaps na de maaltijd

Orthostatische hypotensie (OH) ontstaat ten gevolge van autonome disfunctie en/of een sterk verminderd arterieel volume. Bij postprandiale hypotensie (PPH) is er sprake van een symptomatische bloeddrukdaling binnen 15 tot 120 minuten na de maaltijd. OH en PPH kunnen asymptomatisch verlopen, maar kunnen ook klachten geven die variëren van vermoeidheid, duizeligheid en collaps tot angina pectoris of cerebrovasculaire schade. Tevens zijn OH en PPH geassocieerd met een verhoogd risico op zowel cardiovasculaire sterfte als sterfterisico in het algemeen. Bij veroudering verandert de autoregulatie van de cerebrale circulatie. Morfologische vaatwandveranderingen, hypertensie en andere hart- en vaatziekten hebben negatieve gevolgen voor de cerebrale autoregulatie die de hersenen tegen hypoperfusie beschermen. Bij cerebrale disregulatie zijn patiënten gevoeliger voor lage systemische bloeddrukken en kan cerebrale hypoperfusie leiden tot ischemische schade en cognitieve achteruitgang. Het is belangrijk alert te zijn op OH/PPH en de risico’s die dit met zich meebrengt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren