Colchicine bij chronisch coronairlijden

Een nieuwe rol voor een oud medicijn

Inflammatie speelt een belangrijke rol in atherosclerose. Het Nederlands-Australische, gerandomiseerde, placebogecontroleerde Low-Dose Colchicine 2 (LoDoCo2-)onderzoek ging het effect na van colchicine 0,5 mg eenmaal daags op het optreden van een cardiovasculair overlijden, spontaan myocardinfarct, ischemische beroerte of een ischemisch-gedreven coronaire revascularisatie. Er werden 5522 patiënten met coronairlijden gerandomiseerd en gedurende 28.6 maanden vervolgd. Het primaire eindpunt deed zich voor bij 187 patiënten (6,8%, incidentie 2,5 gebeurtenissen per 100 persoonsjaren) in de colchicinegroep, en bij 264 patiënten (9,6%, incidentie 3,6 gebeurtenissen per 100 persoonsjaren) in de placebogroep. Het risico op het primaire eindpunt werd met 31% gereduceerd (hazard ratio van 0.69, 95% betrouwbaarheidsinterval 0,57-0,83, p < 0,001). Het optreden van bijwerkingen was vergelijkbaar tussen de behandelde groepen. De rol van het medicijn in aanvulling op trombocytenaggregatieremming en cholesterolverlagende therapie zal de komende jaren duidelijk worden. Het LoDoco2- onderzoek is bij uitstek een voorbeeld van drug rediscovery, waarbij een nieuwe indicatie voor bestaande medicatie wordt onderzocht.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren