ClaudicatioNet: een geïntegreerd zorgnetwerk voor claudicatio intermittens

Omdat looptherapie bij patiënten met etalagebenen méér is dan alleen lopen

De primaire behandeling van claudicatio intermittens (CI) bestaat uit cardiovasculair risicomanagement en gesuperviseerde looptherapie. Om deze looptherapie in Nederland toegankelijk te maken werd in 2011 ClaudicatioNet opgericht met als streven transparante en hoogwaardige eerstelijnszorg voor alle CI-patiënten. Inmiddels is ClaudicatioNet uitgegroeid tot een landelijk dekkend netwerk van ruim 2000 gespecialiseerde fysiotherapeuten die jaarlijks bijna 20.000 CI-patiënten behandelen. Dit artikel bespreekt de belangrijkste kenmerken en resultaten van ClaudicatioNet en schetst aandachtspunten voor de toekomst.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren