Cardiovasculaire protectie door SGLT2-remmers bij diabetes

Door op 08-06-2016

SGLT2-(sodium glucose transporter 2-)remmers verlagen het serum glucosegehaltedoor in de nieren de heropname van glucose naar de circulatie te verhinderen. Door de glucosurie geven de SGLT2-remmers bij
patiënten met diabetes type 2 een afname van glucose en HbA1c te zien, die vergelijkbaar is met andere orale antidiabetica. Ook is een gunstig effect op gewicht en bloeddruk vastgesteld met een gemiddelde daling van
respectievelijk 2-4 kg en 4/2 mmHg door extra glucose- en natriumverlies. De grote EMPAREG-studie heeft mede in verband hiermee een duidelijke reductie in cardiovasculaire mortaliteit laten zien. Ook de renoprotectieve
werking door afname van hyperfiltratie en albuminurie is veelbelovend. SGLT2-remmers worden vooral ingezet in combinatie met metformine en SU-derivaten, maar kunnen ook gebruikt worden als monotherapie of samen met insuline. Vanwege de glucosurie is het risico op urineweg- en vooral genitale infecties verhoogd. Door insulinedeficiëntie en hoog glucagon kan vooral bij ziekte en operatie soms euglykemische ketoacidose optreden, wat aan de hand van ketonurie goed
herkend moet worden. Door het unieke en complementaire werkingsmechanisme worden SGLT2-remmers steeds meer gezien als een interessante optie in de behandeling van patiënten met diabetes en hypertensie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Sijpkens, Y.W.J. ,
Thema Farmacotherapie
Publicatie 8 juni 2016
Editie FocusVasculair - Jaargang 1 - editie - Editie 2, 2016

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • weet u dat gliflozines het glucosegehalte verlagen bij patiënten met diabetes door een aanhoudende glucosurie als gevolg van remming van de glucoseresorptie in de proximale tubuli door blokkade van het SGLT2-eiwit;
  • weet u dat gliflozines gewicht en bloeddruk verlagen door het aanhoudende calorieverlies en een tijdelijke toename van de natriurese bij de osmotische diurese;
  • bent u ervan op de hoogte dat empagliflozine in een groot  placebogecontroleerd onderzoek een afname van de cardiovasculaire mortaliteit heeft laten zien;
  • weet u dat de belangrijkste bijwerking van gliflozines een grotere kans is op urineweg- en genitale infecties;
  • bent u ermee bekend dat gliflozines bij patiënten met insulinedeficiëntie, infectie of operatie een ketoacidose kunnen luxeren, die soms door het ontbreken van hyperglycemie moeilijk te herkennen is;
  • weet u dat gliflozines zijn in te zetten als monotherapie of in combinatie met de andere glucoseverlagende middelen of insuline.