Cardiovasculaire aspecten bij systemische lupus erythematosus

Pathogenese, monitoring en behandeling

  • 00Inleiding
  • 01Pathogenese
  • 02Monitoren van cardiovasculair risico bij SLE-patiënten
  • 03Preventie cardiovasculair risico SLE-patiënten
  • 04Conclusie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Cardiovasculaire ziekte is de belangrijkste doodsoorzaak van patiënten met systemische lupus erythematosus (SLE). Versnelde atherosclerose wordt beschouwd als een van de belangrijkste mechanismen betrokken bij de hoge cardiovasculaire (CV-)mortaliteit. Atherosclerose bij SLE-patiënten komt voort uit een interactie van klassieke cardiovasculaire risicofactoren, inflammatoire mediatoren, zoals type-1-interferonen, oxidatieve stress, antifosfolipiden en andere autoantilichamen die disfunctie van lipoproteïnen veroorzaken. Dit alles resulteert in endotheelschade en proatherogene dyslipidemie. Chronisch prednisolongebruik leidt tot verergering en toename van deze mechanismen. De aanbevelingen van de European League Against Rheumatism (EULAR) en het geëxtrapoleerd bewijs van de algemene populatie benadrukken dat SLE-patiënten op reguliere basis op atherosclerotische risicofactoren gemonitord dienen te worden. Gevalideerde modellen (zoals Framingham) om het cardiovasculair risico te beoordelen, onderschatten echter consistent het cardiovasculair risico bij SLE. Risicostratificatie bij deze groep patiënten moet een geïndividualiseerde beoordeling omvatten. Hierbij dient gedacht te worden aan ziektegerelateerde factoren, algemeen preventieve maatregelen (zoals leefstijlaanpassingen, stoppen met roken, lage dosis acetylsalicylzuur, antihypertensiva of statine in geselecteerde gevallen) en SLE-specifieke maatregelen (ziekteactiviteit, afbouwen van glucocorticoïden, gebruik van hydroxychloroquine).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Wabeke, J. van
Saritas, M.
Mostard, G.J.M.
Twist, D.J.L. van
Magro-Checa, C.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 25 september 2020
Editie FocusVasculair - Jaargang 5 - editie 3 - Editie 3, 2020

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • weet u dat de prevalentie van atherosclerose bij SLE-patiënten hoger is en dat SLE voorkomt op jongere leeftijd;
  • weet u dat versnelde atherosclerose bij SLE het gevolg is van een complex samenspel tussen traditionele cardiovasculaire risicofactoren en SLE-gedreven inflammatie;
  • kunt u aangeven dat meer inzicht in de klinische relevantie van deze factoren nodig is om het vóórkomen van SLE-gerelateerde cardiovasculaire ziekte te reduceren;
  • weet u dat er behoefte is aan richtlijnen voor cardiovasculaire preventie bij SLE.