Cardiovasculair risicomanagement: eerste en tweede lijn samen

De zorggroep Huisartsen Regio Apeldoorn faciliteert huisartsenpraktijken die deelnemen aan het ketenzorgprogramma voor cardiovasculair risicomanagement. Dit programma bestaat uit een geprotocolleerd cardiovasculair preventiepakket. Met de zorgverzekeraar zijn strikte afspraken gemaakt over de te behalen streefwaarden voor de systolische spreekkamerbloeddruk, het LDLcholesterolgehalte, het maximale percentage rokende patiënten en het aantal patiënten dat terugverwezen wordt naar de eerste lijn. Om de samenwerking tussen eerste en tweede lijn structureel te bevorderen is een verpleegkundig specialist vanuit de tweede lijn gedetacheerd bij de Huisartsen Regio Apeldoorn. Hierbij wordt volop ingezet op het behalen van de gestelde streefwaarden. Evaluatie na 2,5 jaar laat goede resultaten zien.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren