Cardiovasculair risicomanagement door de huisarts

Door op 19-12-2019

Patiënten met een voorgeschiedenis met harten vaatziekten (HVZ) of een verhoogd risico op HVZ worden door de huisarts gecontroleerd in het zogenoemde cardiovasculair risicomanagement (CVRM-)programma. De meeste huisartsen zijn aangesloten bij een zorggroep. Deze zorgt voor kwaliteitsbewaking en het maken van afspraken met de verschillende zorgaanbieders. De geprotocolleerde zorg wordt door de praktijkondersteuner verzorgd, waarbij de huisarts meedenkt over de individuele streefwaarden en bij complexere problematiek. Het is belangrijk met de medisch specialisten duidelijke afspraken te maken over behandeldoelen, aandachtspunten en communicatie. Onder die voorwaarden kan de CVRM-zorg goed in de huisartsenpraktijk plaatsvinden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren