Cardiale complicaties van COVID-19

 • 00Introductie
 • 01Cardiovasculaire voorgeschiedenis
 • 02Cardiovasculaire manifestaties van COVID-19
 • 03Cardiale monitoring in het ziekenhuis
 • 04Rol van ACE-remmers en ARB's
 • 05Lopende Nederlandse studies en consequenties op lange termijn
 • 06Cardiale zorg als gevolg van COVID-19
 • 07Conclusie
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Hartziekten spelen een belangrijke rol in de COVID-19-pandemie. Patiënten met een cardiovasculaire voorgeschiedenis hebben een hoger risico op morbiditeit en mortaliteit bij het krijgen van COVID-19. Ook kunnen er cardiale manifestaties optreden bij COVID-19, waaronder ritmestoornissen en hartfalen. Daarnaast zijn bij een groot aantal patiënten de cardiale markers gestegen, maar niet altijd in het kader van cardiale betrokkenheid. Angiotensine-converterend enzym (ACE-)remmers en angiotensinereceptorblokkers (ARB's) hebben mogelijk invloed op het beloop van COVID-19, maar de consensus op basis van de huidige literatuur is dat deze medicatie veilig gecontinueerd kan worden en ook gestart mag worden bij COVID-19-patiënten. Momenteel worden COVID-19-patiënten vervolgd op multidisciplinaire post-coronapoliklinieken, waarbij de komende maanden meer duidelijk zal worden over de langetermijneffecten en blijvende schade van de infectie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs S. Omara, MD,
M.L. Antoni, MD, PhD,
G.H. Groeneveld, MD, PhD,
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 23 december 2020
Editie FocusVasculair - Jaargang 5 - editie 4 - Editie 4, 2020

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u wat de mogelijk cardiale complicaties zijn van COVID-19 en kent u de onderliggende pathogenese;
 • weet u wat de mogelijkheden en indicaties zijn voor diagnostiek bij patiënten met COVID-19;
 • weet u wat de invloed is van een cardiale voorgeschiedenis op het risico op een ernstig beloop van COVID-19;
 • weet u wat de mogelijke effecten van ACE-remmers en ARB’s zijn op het ontstaan en het beloop van COVID-19;
 • weet u welke Nederlandse studies er momenteel lopen om de kennis over de langetermijneffecten van COVID-19 te vergroten.