Biochemische screening van antihypertensiva

 • 00Inleiding
 • 01Methodes voor het meten van therapietrouw voor antihypertensiva
 • 02Huidige status van biochemische screening van antihypertensiva
 • 03Wie en wanneer moeten we screenen?
 • 04Hoe introduceren we een biochemische screening bij de patiënt?
 • 05Hoe interpreteren en bespreken we de resultaten met de patiënt?
 • 06Beperkingen
 • 07Conclusie
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Therapieontrouw is een belangrijke oorzaak van ongecontroleerde hypertensie en leidt tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Biochemische screening van antihypertensiva wordt beschouwd als een van de meest objectieve en betrouwbare methodes om therapietrouw te beoordelen. Wegens de kostbare vloeistofchromatografie massaspectrometrie (LC-MS/MS-)techniek en het benodigde deskundige laboratoriumpersoneel is biochemische screening momenteel beperkt beschikbaar. Er wordt daarom geadviseerd alleen screening te verrichten bij een geselecteerde groep patiënten met verdenking op therapieresistente hypertensie of uitblijvende bloeddrukdaling na start van twee antihypertensiva. Interpretatie van resultaten van de biochemische screening is afhankelijk van het type analysemethode en hierbij dient rekening gehouden te worden met de beperkingen zoals wittejastherapietrouw en de sensitiviteit van de LC-MS/MS-methode. Bij bespreking van een verdenking op therapieontrouw met de patiënt is een open, niet-confronterende houding belangrijk om de arts-patiëntrelatie niet te schaden. De three-step approach (identificatie, oorzaakanalyse, vinden gepersonaliseerde oplossing) kan hierbij als handvat dienen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Groenland, E.H.
Elst, K.C.M. van der
Spiering, W.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 juni 2022
Editie FocusVasculair - Jaargang 7 - editie 2 - Editie 2, 2022

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u hoe biochemische screening van antihypertensiva werkt en wat de huidige mogelijkheden en kosten in Nederland zijn;
 • weet u bij wie en wanneer u biochemische screening van antihypertensiva dient te overwegen;
 • weet u hoe u de biochemische screening van antihypertensiva moet introduceren bij de patiënt;
 • kunt u de resultaten van een biochemische screening van voorgeschreven antihypertensiva interpreteren en bespreken met de patiënt;
 • kent u de beperkingen van biochemische screening van antihypertensiva.