Behandeling van bloedingen onder duale antiplaatjestherapie

Duale antiplaatjestherapie, bestaande uit de combinatie van een lage dosis aspirine en een P2Y12-inhibitor, is momenteel de standaardbehandeling voor patiënten met een acuut coronair syndroom. Binnen de P2Y12-remmers gaat bij bewezen betere effectiviteit de voorkeur uit naar de potentere plaatjesremmers prasugrel of ticagrelor in plaats van clopidogrel. Gebruik hiervan gaat echter gepaard met een hoger risico op bloedingen. Richtlijnen adviseren trombocytentransfusies bij de behandeling van ernstige of levensbedreigende bloedingen onder plaatjesremmers, behalve bij ticagrelor. Door unieke farmacokinetische eigenschappen (lange halfwaardetijd, actieve metaboliet en reversibele P2Y12-binding) van ticagrelor heeft trombocytentransfusie binnen 24 uur na inname nauwelijks tot geen effect op de primaire hemostase. Plaatjesfunctietesten kunnen nuttig zijn bij de diagnostiek en behandeling van bloedingen onder plaatjesremmers. Al enige tijd is er een antidotum in ontwikkeling om de effecten van ticagrelor te neutraliseren. Het antidotum is vandaag de dag nog niet beschikbaar, zodat bloedingen onder ticagrelor een ware uitdaging kunnen zijn in de klinische praktijk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren