Arteriële occlusie als presenterend symptoom van infectieuze endocarditis

Infectieuze endocarditis is een ontsteking van de binnenbekleding van het hart (het endocard) vaak met betrokkenheid van de hartkleppen. Patiënten hebben meestal aspecifieke klachten. Het belangrijkste symptoom bij lichamelijk onderzoek is een nieuwe souffle over het hart. De diagnose wordt gesteld door middel van de gemodificeerde dukecriteria of door middel van pathologisch onderzoek van de aangedane klep. De belangrijkste risicofactor voor het krijgen van een endocarditis is pre-existent kleplijden, een congenitale hartafwijking of het hebben van een kunstklep. Endocarditis is geassocieerd met verschillende complicaties die zich ook als presenterend symptoom kunnen uiten. Complicaties die kunnen optreden zijn cardiaal gerelateerd, zoals hartfalen, of immunologisch gemedieerd zoals glomerulonefritis. Een septische embolie kan zich onder andere uiten als een CVA of een koude extremiteit. Bij patiënten die zich presenteren met koorts en een van de hiervoor genoemde symptomen of bevindingen, moet altijd gedacht worden aan endocarditis.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren