Anti-HMGCR necrotiserende myopathie bij gebruik van statine

Spierklachten bij gebruik van statines komen veel voor en zijn doorgaans mild. Ze worden veroorzaakt door een toxisch effect op de spiervezels, wat kan leiden tot spiervezelnecrose (statinemyopathie). Meestal verdwijnen de klachten na staken van de statine. De casus die wij presenteren staat hiermee in scherp contrast en illustreert een zeldzame ernstige necrotiserende immuungemedieerde myopathie bij gebruik van een statine met antistoffen gericht tegen 3-hydroxy-3-methylglutaryl-co-enzym-A-reductase (HMGCR). Anti-HMGCR necrotiserende myopathie wordt gekenmerkt door met name proximale spierzwakte en spierverval die niet verbeteren na staken van de statine. Bij spierbiopsie wordt een histopathologisch beeld gezien met necrose van meerdere individuele spiervezels en een hooguit gering lymfocytair ontstekingsinfiltraat. Anti-HMGCR-antistoffen zijn in dit kader pathognomonisch voor deze myopathie, die immunosuppressieve behandeling behoeft. Men moet bedacht zijn op dit ziektebeeld als er sprake is van persisterende ernstige spierzwakte en verhoging van creatinekinase, ondanks staken van statine. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren