Acuut aortasyndroom: type A-dissectie

Presentatie, diagnostiek en behandeling

Door op 08-06-2016

Het acuut aortasyndroom (AAS) omvat verschillende aandoeningen van de aorta: dissectie, intramuraal hematoom, aneurysmata, penetrerend atherosclerotisch ulcus (PAU) en iatrogeen/traumatisch letsel. Het AAS kan zich op velerlei manieren klinisch presenteren, waarbij de acuut ontstane migrerende pijn het meest specifieke symptoom is. De diagnostische work-up is gebaseerd op de a-priorikans op een AAS, waarbij gebruik wordt gemaakt van predisponerende factoren, klinische presentatie en het lichamelijk onderzoek. De diagnose wordt uiteindelijk bevestigd met een cardiale CT. Echocardiografie wordt aanvullend verricht om de eventuele (functionele) gevolgen van het AAS te beoordelen, zoals aortaklepinsufficiëntie, pericardeffusie en/of LV-disfunctie. Na het vaststellen van een AAS met cardiale CT wordt er afhankelijk van het type AAS een specifieke behandeling gestart – waarbij ascendens aortapathologie (type A) met name chirurgisch wordt gecorrigeerd door het plaatsen van een (bio)prothese en descendens aortapathologie (type B) medicamenteus of door middel van endovasculaire technieken wordt behandeld. In de casus ligt de nadruk op de klinische presentatie, diagnostiek en behandeling van de acute aortadissectie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Boogers, M.J.
Thema In beeld
Publicatie 8 juni 2016
Editie FocusVasculair - Jaargang 1 - editie - Editie 2, 2016

Leerdoelen

Na het bestuderen van het artikel:

  • weet u dat het acuut aortasyndroom (AAS) uit verschillende vormen bestaat, waaronder de aortadissectie, intramuraal hematoom, aneurysmata, penetrerend atherosclerotisch ulcus (PAU) en iatrogeen/traumatisch letsel;
  • weet u dat de acuut ontstane migrerende pijn het meest voorkomende symptoom is;
  • bent u ervan op de hoogte dat CT en echocardiografie de belangrijkste rol spelen in het vaststellen van het AAS;
  • weet u dat er verschillende therapeutische mogelijkheden voor het AAS zijn, zoals chirurgische interventie voor een AAS van de aorta ascendens en primair medicamenteuze therapie voor een AAS van de aorta descendens met een ongecompliceerd beloop.