Acute vena portae trombose door een Bacteroides pyleflebitis

Pyleflebitis of septische tromboflebitis is een belangrijke oorzaak van een acute vena portae trombose (VPT) en presenteert zich met koorts, rillingen en buikpijn. Een infectie door een Bacteroides, Fusobacterium en soms een E. coli, vaak secundair aan diverticulitis of appendicitis, ligt ten grondslag aan pyleflebitis. CT-onderzoek met contrast is nodig voor visualisatie van een trombose in het portasysteem. Tot de complicaties van pyleflebitis behoren leverabcessen, intestinale ischemie door veneuze mesenteriale trombose en portale hypertensie met ascites en varices. De behandeling bestaat uit antibiotica gericht op het gekweekte micro-organisme en antistolling om verdere aangroei van trombus te voorkomen en rekanalisatie van het stroomtraject van de vena portae te bevorderen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren