ACE2 en angiotensine-(1-7): kansen voor de behandeling van hart- en vaatziekten en COVID-19?

Door op 23-12-2020
 • 00Introductie
 • 01Het renine-angiotensinesysteem
 • 02RAS en COVID-19
 • 03Conclusie
 • 04Reacties (0)

Samenvatting

Het renine-angiotensinesysteem speelt een belangrijke rol in de regulatie van bloeddruk en zoutbalans in het lichaam. Daarnaast heeft het belangrijke effecten op de celopbouw en celfunctie van onder andere endotheel, nieren en myocard. Daarom hebben middelen die het renine-angiotensinesysteem beïnvloeden een belangrijke plaats in de behandeling van hart-, vaat- en nierziekten. Het renine-angiotensinesysteem bestaat uit diverse assen waarbinnen verschillende angiotensines worden gevormd, die elk hun eigen effecten hebben. Het meest bekend is de klassieke as: hierbij wordt onder invloed van angiotensine-converterend enzym (ACE) angiotensine II gevormd. Niet minder belangrijk is echter de as waarbinnen angiotensine-(1-7) wordt gevormd door het enzym ACE2. Deze as heeft over het algemeen gunstige effecten op hart, nier en vaatwand. Recent kwam deze as in het nieuws vanwege haar rol in de pathogenese van COVID-19. In dit nascholingsartikel wordt daarom een overzicht gegeven van de ACE2-angiotensine-(1-7)-as en haar potentie als behandeldoelwit voor hart- en vaatziekten en/of COVID-19. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs van Twist, D.J.L.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 23 december 2020
Editie FocusVasculair - Jaargang 5 - editie 4 - Editie 4, 2020

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kunt u uitleggen hoe de balans tussen angiotensine II en angiotensine-(1-7) voor een belangrijk deel het effect van het renine-angiotensinesysteem bepaalt;
 • kunt u toelichten welke gunstige effecten angiotensine-(1-7) heeft op endotheel, nieren en myocard;
 • kunt u uitleggen dat het renine-angiotensinesysteem orgaanspecifiek is;
 • weet u welke rol de ACE2-receptor speelt bij infectie met het SARS-CoV-2 en het beloop van COVID-19;
 • kunt u uitleggen dat downregulatie van ACE2 voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor de longafwijkingen tijdens een COVID-19-infectie;
 • kunt u toelichten waarom de ACE2-angiotensine-(1-7-)as nieuwe kansen biedt voor de behandeling van hart-, vaat- en nierziekten en COVID-19.